طرح دیوار مهربانی

دیوار مهربانی یاسین رحمانی

معتقدیم که به جای پرداخت پول به اشخاص باید به آنها آموزش داد تا با تغییر درونشان، جهانشان و زندگیشان تغییر کند.

به همین دلیل، طرحی را آغاز کردیم تا هر کسی با هر شرایطی و با هر توان مالی بتواند در دوره‌های ما شرکت کند و از خدمات ما استفاده کند. هر یک از اعضای تیم ما به نوبه خود کمکی در این زمینه انجام داده اند و می‌دهند. ولی برای اجرای تمام و کمال نیاز است تا همگی در کنار هم باشیم و دستی از بی‌شمار دستان خداوند…

فرم زیر برای پرداخت مبلغ دلخواه و کمک به گسترش این طرح است. از ده هزار تومان به بالا،‌ هر چقدر که پرداخت بفرمایید صرف آموزش به هموطنانمان در سرتاسر جهان خواهد شد و اینگونه به گسترش این طرح زیبا می‌پردازیم.

فرم پرداخت امن با درگاه زرین پال

تومان
به بالای صفحه بردن